Det var ikke gullgraverne i Klondike som ble rike. Utstyrsleverandørene – de som solgte hakker og jeans – ble de største vinnerne. Gründerne bak Hydra tror det samme gjelder netthandelen, der leverandørene nå går en lys fremtid i møte.

Systemet fantes ikke – derfor lagde de det selv

Gründerne bak selskapet vil løse problemer de selv har revet seg i håret over. IT, salgs-, logistikk-, markedsføringssystemer som bare leverer stykkevis og delt, har opp igjennom gitt netthandelsgründerne store frustrasjoner, samtidig som kostnadene har gått i taket. Det systemet de ønsket seg fantes ikke, og derfor har de nå laget og testet løsningen på egne selskaper.

HYDRA er en komplett løsning som håndterer salg via netthandel og salg til bedrifter, begge med spesialiserte nettbutikker med tilhørende økonomistyring, innkjøp, betalingsløsninger, varehusstyring, logistikk, import og eksport. På tross av de omfattende tjenestene HYDRA leverer, står alt sammen i et brukervennlig grensesnitt spisset for brukere av systemet.

- For de som ønsker å investere i netthandelsrevolusjonen er dette en svært god mulighet. Som investor blir man eksponert mot en sektor i sterk vekst, samtidig som inntjeningen til teknologileverandørene til netthandelsbransjen er mer solid og langsiktig.

Alf Kristian Amundsen

Daglig leder

Klar for lansering

Produktet HYDRA er nå, etter mange års utvikling og testing, klart for å bli lansert for det norske markedet. For å oppnå en vellykket lansering er selskapet i behov for ekstern kapital. Emisjonsmidlene vil i all hovedsak gå til dekning av kostnader forbundet med å bygge en salgsorganisasjon samt markedsføring av produktet.

Selskapet ble sommeren 2019 satt opp i en konsernstruktur for å lettere kunne ekspandere til ulike land. Hydra Globe AS er morselskapet som eier Digital Drift AS som ble startet i 2014.

Fremtidens handelsplattform – i dag!

Med Hydra har du et komplett skybasert e-handelssystem som ivaretar alle standardiserte prosesser fra kundens kjøp til vareflytstyring, lagerhold, innkjøp og fakturering i alle forretningsdimensjoner for både B2C og B2B.

Kjørt i 2,5 år allerede

Plattformen har fått testkjørt seg allerede i 2,5 år hvor man har optimalisert og plukket frem de beste løsningene. Selskapet har allerede kunder live på Hydra, både små og mellomstore netthandelsbedrifter.

Den største er Proteinfabrikken med nærmere 100 000 ordrer inn per år, tusenvis av lagerlokasjoner og over 100 millioner i årlig omsetning. Plattformen vil stadig utvikles, men selskapet påstår allerede nå at dette er en av markedets beste og mest fremtidsrettede plattformer.

Selskapet samarbeider med EVRY, Amazon, Svea, Klarna, Collector og Outstaffing AS. Den erfarne handelsøkonomen Tore Bergersen er med som ekstern styreleder.

Netthandel: Krevende marked med små marginer

Pristransparensen har satt et enormt konkurransepress på alle som driver netthandel. Bisnodes «AS Norge»-tall for 14.000 virksomheter innen detaljhandel viser en gjennomsnittlig resultatgrad på bare 1,5 prosent. Sett opp mot den norske gjennomsnittsbedriften, som har en resultatgrad på 5,5 prosent, er marginene svært lave for detaljhandel.

Fokusere på produktene og forretningsutvikling

For netthandelsbedrifter er det utrolig lett å kollapse i logistikk, IT og markedsføring. Og ikke minst de daglige beslutningene på prissetting og kampanjeprodukter. Nettopp derfor er en tjeneste som Hydra sårt tiltrengt. Slik kan butikkdriverne konsentrere seg om selve produktene og forretningsutvikling. Hydra gir sanntids-innsikt slik at eierne mye enklere kan øke sine marginer.

Hydras marked er godt etablerte butikker, hel- eller halvdigitale. Nær sagt alle som driver handel i dag, driver digitalt i noen grad. Plattformen er brukervennlig og krever minimalt med opplæring. Ved å bruke minst 80.000 timer på å utvikle denne plattformen, vet gründerne at de kan hjelpe andre med å spare tid og penger og komme seg over på en ultramoderne løsning.

- Pristransparensen har satt et enormt konkurransepress på alle som driver netthandel. Samtidig er det så utrolig lett å kollapse i logistikk, IT og markedsføring. Og ikke minst de daglige beslutningene på prissetting og kampanjeprodukter. Nettopp derfor er en tjeneste som Hydra sårt tiltrengt, slik kan butikkdriverne konsentrere seg om selve produktene og forretningsutvikling. Hydra gir sanntids-innsikt slik at eierne mye enklere kan øke sine marginer.

Marius Hermansen

Forretningsutvikler

Kunstig intelligens

Ambisjonen til gründerne i tiden fremover er å ta i bruk kunstig intelligens for blant annet prisfastsettelse og innkjøp.

Hydra skal være en spydspiss for kunstig intelligens

Ambisjonen til gründerne i tiden fremover er å ta i bruk kunstig intelligens for blant annet prisfastsettelse og innkjøp. Dette er kritiske verdidrivere både for inntjening og kontantstrømoptimalisering. Annen automatisering for mersalg og oppsalg er forberedt og under aktiv utvikling.

Med kunstig intelligens vil plattformen i fremtiden kunne lære seg hvilken pris kundene konverterer på, og når på døgnet man får konvertering til forskjellige priser. Ett produkt kan kanskje koste 100 kroner frem til kl. 18.30, og etter dette tidspunktet kan prisen gå opp eller ned. Plattformen vil kunne vite hvilke produkter som selger best når det er regn eller når det er sol.


Komplett skybasert ERP

Plattformen er en komplett skybasert ERP. Den leverer alle behov innen forretningsstyring for netthandel, fra å dekke innkjøp, varemottak og logistikk til bestilling, betaling, ordreutsendelse, kundeservice og returhåndtering, og til slutt postering og bokføring i tredjeparts regnskapssystemer.

I denne artikkelen intervjuer magasinet Tirsdag morgen BI-lektor Bo Hjort Christensen om trender innen ERP. Han sier blant annet at:

«Alle nye ERP-kunder knapt nok vurderer alternativer til skybaserte tjenester. For dem er det ikke et spørsmål. Det er bare sånn det skal være. Den holdningen er ganske rotfestet»

Skybaserte ERP-systemer

Også aktører som Deloitte og PwC peker på trenden med at også små- og mellomstore virksomheter nå går over til skybaserte ERP-systemer:

«Det er ikke lenger kun de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra tradisjonelle regnskapssystemer til skybaserte ERP-løsninger.» (Les mer i denne artikkelen fra PwC)

«Valg av nytt ERP-system er ikke bare valg av ny systemteknisk løsning, men også valg av ny samarbeidspartner. Implementeringspartneren vil, i overskuelig fremtid, bli en viktig strategisk samarbeidspartner. Velg derfor en implementeringspartner som forstår deres forretning og behov, og som det er mulig å skape et effektivt og gjensidig fordelaktig partnerskap med.» (Les mer i denne artikkelen fra Deloitte)

- Målet med Hydra er å kutte suboptimale tredjeparter for å redusere kompleksiteten ute hos kunder, redusere vedlikehold, øke sikkerheten, og slippe å bruke tid på å stadig oppgradere eksterne programvarer til «rett versjon». Samtidig får butikkdrivere som bruker Hydra en ERP-samarbeidspartner som kjenner deres behov fra egen erfaring.

Bjørn Kenneth Hansen

Styremedlem

Se video og skjermbilder fra Hydra

Hydra leverer skybasert forretningsstyring av hele det digitale økosystem for e-handel og retail.
B2C og B2B-kunder vil få en helt ny opplevelse.

Hydra Stats APP

Hydra stats gir deg statistikker på mobilen i sanntid

Hydra Notes

Hjelper deg å holde kontroll på møter, møtereferater og tasks

Hydra logistics stats

Følg med effektiviteten på varelageret i sanntid


Klikk på bildene under for å laste ned vår partner- og salgsbrosjyre


Gründerteamet er klar til å skalere først i Norge, så i utlandet. Vi er gründere av natur, som elsker å skape, har lang erfaring og mye kompetanse. Nå ønsker vi deg velkommen til å bli med på vårt nye gründereventyr!

 

Kontakt oss:

Investorkontakt:

Marius Hermansen

Epost: marius@hydraglobe.com
Tlf: +47 41 91 85 32

Pressekontakt:
Alf Kristian Amundsen
Epost: aka@hydranorge.no
Tlf: +47 91 74 39 33