Investorpresentasjon

Eierne av Hydra Globe AS har etablert, bygd opp og drevet netthandelsbutikker for ulike selskap de siste 20 årene.

Utfordringene og problemstillingene de har støtt på og erfaringene de har ervervet gjennom disse årene, motiverte dem til å utvikle en unik skybasert handelsplattform som oppfyller premissene og visjonen deres om effektiv netthandel.

Last ned presentasjonen


 

6 gode grunner til å investere

#1 HYDRA har stort potensial i flere markeder og segmenter

Hydra Globe AS sin strategi er å generere inntekter fra kunder på flere områder, segmenter og markeder.

Inntektsområder:

Etableringsinntekter, lisensinntekter, spesialtilpasset utvikling, salg av spesialmoduler, kickback fra betalingsleverandører og konsulenttjenester.

Kundesegmenter:

Små og mellomstore bedrifter innen netthandel B2B og B2C alene eller i kombinasjon. Selskaper som ønsker å selge til flere land fra ett eller flere lager. Salg via markedsplasser (Amazon m.fl). Netthandel, digital handel og fysisk handel, og kjedebutikker som vil kombinere netthandel med henteløsning for butikk.

Markeder:

Hydra er en global og skalerbar plattform som kan selges i flere land. Hydra har grensesnitt på engelsk. Det vil bli lansert mulighet for å velge lokale språk.

#2 Netthandel og digital handel vokser

Handel over internett og digitale flater vokser og vil vokse mer i årene som kommer. Digital handel vil vokse som en konsekvens av at vi bestiller mer varer og tjenester via en APP, laptop eller et panel på et kjøleskap.

ALLE selskaper som selger produktene og tjenestene sine digitalt må ha ett system i bunn for å opprette produkter, gjøre innkjøp, varemottak, sende ut ordre m.m. Om ordren kommer inn til systemet fra Amazon eller bestilles i en fysisk butikk, må fortsatt selskapet ha et styringssystem i bunn. Hydra ivaretar alt dette på en solid, enkel og trygg måte.

Hydra passer utmerket for alle som selger produkter og tjenester digitalt, men de som allerede er etablert og bytter fra et annet system til Hydra, vil oppleve de største og mest positive endringene.

#3 Teamets erfaring

Eierne, som også representerer styret og ledelsen, har lang erfaring fra salg, drift og bygging av unike produkt og konsepter. Teamets unike innsikt i kundebehovene og markedsforståelsen er overført til Hydra for å løse reell problematikk i drift.

Det ligger årevis med kompetanse innlagt i selve plattformen, og dette har vært premisset for utformingen og leveransen av Hydra – en vinnende faktor teamet vet å kommunisere til kunder.

Teamet kjenner utfordringene i driften og bidrar til å løse dem for kunden.

#4 Markedspotensialet

Hydra retter seg mot små og mellomstore selskaper (SMB) i Norge og Norden. Det er ingen begrensninger på størrelsen til selskapene. Markedsunderlaget er størst i dette segmentet og disse kundene trenger etterprøvde prosesser, gode netthandelsløsninger i kombinasjon med solid lagerstyring, innkjøp, retur, varemottak, fakturering og kreditering for å kunne fokusere på kjernevirksomheten sin.

Det er meget tidkrevende, kostbart og risikofylt å forsøke å sette sammen løsninger selv. Leveransetid og implementeringer kan dra seg over år, med et uforutsigbart kostnadsbilde. Hydra er en totalløsning som rydder disse utfordringene av veien.

En fordel med skybasert ERP er samhandling med andre systemer. Ordreimporter, speiling av lager, dropshipping og andre typer datautveksling som løser seg langt mer elegant. Hydra blir lett en foretrukken leverandør sammenlignet med andre systemer som ikke kan utvise den samme fleksibiliteten. Sky til sky-interaksjon med velutviklede API for systemsymbioser vil være fremtidens markedsdrivere.

Med HYDRA får kundene en fullskala ERPhandelsplattform ut av boksen med løsninger og funksjonaliteter kunden selv ikke engang har tenkt på.

#5 Lønnsom forretningsmodell

Hydra-plattformen leveres på lisens med løpende abonnement og en oppstartskostnad. Oppsigelsestiden etter 6 mnd prøvetid er 12 måneder. Det er svært lite avgang på kunder i dette segmentet fordi plattformen har stor innvirkning på forretningskritiske funksjoner for selskapene. Dette er et betydelig ansvar, men gir også solid sikkerhet for inntjeningen. Hydra tilbyr nettbutikkforhandlere en attraktiv inntjeningsmodell for videresalg.

Hydra har inngått strategisk samarbeid med betalingsinnløsere og leverandør av regnskapssystem for utrulling av Hydra i kundenettverket deres. Hydra er den eneste plattformen som leverer komplett nettbutikkløsning med logistikk i skyen og fullstendig ERP. Dette er etterspurt i markedet og samarbeidspartnerne våre vil gjerne fortelle kundenettverkene sine om dette som også forsterker deres egen inntreden i nye kundegrupper.

#6 Investering og fremtidig vekst

Vi inviterer deg til å investere sammen med oss for å realisere de unike mulighetene Hydra-plattformen representerer.

Vi har kommet veldig langt på egen kjøl de 5 årene som har gått. Vi har satset med nære investorer og egne midler for å bygge fremtidens løsning. Fremtiden er her nå og vi trenger din hjelp til å komme videre.

Vårt finansieringsbehov er i størrelsesorden 7-8 MNOK. Pengene skal brukes som driftskapital til å bygge salgsorganisasjonen, markedsføre løsningen, aktivere forhandlerne og ivareta innovasjon i utviklingen.

Hydra kategorier

Historien bak

Eierne av Hydra Globe AS har etablert, bygd opp og drevet netthandelsbutikker for ulike selskap de siste 20 årene. Utfordringene og problemstillingene de har støtt på og erfaringene de har ervervet gjennom disse årene, motiverte dem til å utvikle en unik skybasert handelsplattform som oppfyller premissene og visjonen deres om effektiv netthandel.Hydra som produkt er en totalløsning med native funksjoner i et samlet grensesnitt.

Mens andre systemer kun leverer deler av eller fokuserer på isolerte hendelser i handelsprosessen, var eiernes visjon å levere en komplett løsning for hele netthandelskjeden inklusive logistikk som enkelt kunneskaleres både for deres kunder og selskapet selv for forretningsmessig suksess.

Hydra Super Admin

Hydra Globe AS

Hydra Globe AS har utviklet en skybasert ERP/handelsplattform med netthandel som spesialfelt. Plattformen går under navnet Hydra, som i tidligfase ble etablert som et arbeidsnavn.

Hydra inneholder en rekke kompliserte funksjoner som til sammen utgjør en robust og fremtidsrettet handelsplattform. På tross av de omfattende ERP tjenestene som Hydra leverer, fremstår Hydra med et brukervennlig og intuitivt grensesnitt for de som bruker Hydra daglig som sitt arbeidsverktøy.

Systemet er utviklet for selskaper i drift som leverer varer online og offline, og brukere vil raskt oppleve at de sparer tid, jobber mer effektivt, får bedre oversikt, kontroll på marginer og logistikk, kort og godt: Full kontroll i alle ledd.

Hydra ivaretar hele den interne vareflytprosessen for selskaper som selger sine produkter og tjenester digitalt. Hydra tar hånd om hele kundereisen fra bestilt produkt til betaling, ordreutsendelse, retur, innkjøp av nye varer og mye mer før det hele posteres og føres automatisk i regnskapet. Gode rutiner og brukervennlige grensesnitt for administrasjonen er utgangspunktet.

Den omfattende funksjonaliteten gjør Hydra til en totalløsning. Konkurrenter baserer seg på å sette sammen en løsning av forskjellige systemer og moduler med betydelig vedlikeholds konsekvenser. Ofte er det lokale server installasjoner med begrenset fleksibilitet og manglende samhandling med tjenester i skyen.

Hydra er skybasert og bygget på mikrotjenester som gir uavhengighet til programmeringsspråk og kan således adaptere ny teknologi og løsninger raskt dersom det er behov. Samtidig unngår man suboptimale løsninger.

Hydra er fremtidsrettet med egenutviklede SEO funksjoner som fremhever kundens digitale posisjon. Hydra har integrert søkemotoroptimalisering på flere nivåer, fra produkt og kategorinivå og en integrert plattform for innholdsmarkedsføring som gir kunden mer troverdig fremstilling i det organiske søket.

Vi påstår at alle som driver digital handel har kjent på begrensningene i netthandelsløsningene. Spesielt kan vi trekke frem logistikk og varehuskontroll, mulighet for flere lager, batch og datostyring, lokasjonskontroll og gode innkjøpsystemer. For de som har ambisjoner utover Norges grenser; tilrettelegging av tolltariffer og forskjellige momskoder. Hydra leverer alt dette i skyen, dette er unikt i markedet og virkelig et konkurransefortrinn.

Hydra Globe AS har allerede flere kunder som bruker systemet som kjerne i virksomheten sin. På kundelisten har vi blant annet Proteinfabrikken AS, Skadedyrbutikken AS, Din Helsemat AS m.fl.

Skjermbilde_2019-08-13_kl._12.28.38.original.jpg

Dette er Hydra.

Hydra™ er resultatet av behovet for en skybasert handelsplattform som ivaretar alle forretningsprosesser for bedrifter som leverer sine produkter online og offline.

Hydra er en ERP spisset mot netthandel

Hydra er en ERP (Enterprise Resource Planning) handelsplattform for SMB bedrifter med netthandel for B2C og B2B som spesialfelt. Hydra leverer logistikk, innkjøp og varehusstyring i skyen med netthandel i flere dimensjoner.

Hydra ivaretar

Hydra ivaretar alle forretningsprosesser fra et samlet grensesnitt, og leverer etablerte arbeidsrutiner og verdikjedekontroll rett i nettleseren. Hydra tar hånd om hele ordreprosessen fra bestilt produkt, betaling, fakturering, ordreprosess, retur, bytte, innkjøp av varer og lagerhold, samt styring av nettbutikk og varedata i et samlet grensesnitt. Alt dette i tett samhandling med økonomisystem.

Hydra møter markedsbehovet

Hydra møter det kommende generasjonsskifte av IT teknologi for handelsbedrifter, med ny og skalerbar teknologi. Når gamle serverinstallasjoner og kostbare driftsmodeller byttes er Hydra leveringsklart med skybasert og fleksible ERP system som lett kan skaleres internasjonalt og samhandle med Software løsninger i skyen.

Hydra et digitalt økosystem

Hydra er et digitalt økosystem med egenutviklet infrastruktur av mikroservicer og funksjoner som arbeider i symbiose. Hydra er ikke sammensatt av flere systemer og løsninger som gir versjonsforskjeller i Software, løpende vedlikehold og oppgraderinger. Hydra leverer på fremtidens behov for et punkts kontroll av teknologi og brukervennlighet som standard.

Hydra Auto-skalerbare servere

Auto-skalerbar serverteknologi bygget på Amazon AWS er fundamentet i Hydra. Brukerne betaler for hva de bruker. Kortsiktige og langsiktige bruksbelastninger og nettsidetrafikk håndteres ved at servere automatisk identifiserer og tildeler eller reduserer serverresurser etter behov. Hydra har ingen driftsstans, nedetid, eller store hardware investeringer for å imøtekomme belastningsendringer.

Hydra en totalløsning

Hydra er en totalløsning som tar bort kompleksiteten for kundene og gir bedrifter totalkontroll fra ordreprosess og netthandel til samhandling med økonomisystem. Med konkrete løsninger for kjente driftsutfordringer gir Hydra sine kunder konkurransekraft. – Sammenlign oss!

Varelager lokasjoner

E-Handel et stort steg videre (e-handel for fremtiden)

E-handelsbegrepet har flyttet seg, det er ikke lengre en nettbutikk. All handel vil i dag kreve en digital infrastruktur. Å drifte handelsvirksomheter har eksplodert i kompleksitet. Profesjonell e-handel/handel fordrer at det ligger et system både i front mot kunder og bakover i styring av verdikjeden som jobber i symbiose mellom de forskjellige funksjonene og leverer eiere og drivere et verktøy som gir innsikt, beslutningsgrunnlag og handlingsevne i sanntid

Hydra forenkler – Logistikk og ERP i Skyen

Hydra gjør driften av komplisert e-handel til en lek. Med enkle, intuitive og menybaserte funksjoner styrer du nettbutikk/ handel, innkjøpsordre, lager, logistikk og innhold fra et ettpunkts grensesnitt. Hydra gir opplevelsen, kundene våre får konkurransefordelen.

Muligheter for Hydra

Det ventes økt etterspørsel etter komplette skybaserte ERP-løsninger for netthandelsbedrifter og tradisjonelle handelsbedrifter. Kundene ønsker uten tvil et komplett økosystem for e-handel. Hydra leverer dette tilgjengelig med et tastetrykk rett fra nettleservinduet. Typiske Hydra-kunder vil sette stadig større krav til leverandørene for å møte fremtidens kunde og IT-krav for både nasjonal og internasjonal handel. Hydra Skybasert ERP-teknologi har en unik fleksibilitet for å møte fremtidens marked.

Marked og potensial

Hydra Globe AS sin forretningsmodell er å selge lisenser og bygge kundeportefølje direkte og via forhandlere.

Det finnes i dag over 15 000 nettbutikker i Norge. De fleste selger produkter retter mot sluttbrukere. I fremtiden vil vi se en sterk vekst i bedrifter som satser netthandel mot B2Bmarkedet. Videre vil vi se en sterk vekst av markedsplasser, eksempel: Amazon. Dette vil også bidra til økt tilstrømming av bedrifter som vil selge produktene sine digitalt. Nettbutikker og mobil nettbutikk vil smelte sammen med apper der handelen gjennomføres som på en mobil nettside. Hydra har tilrettelagt arkitektur og planer for denne type tech når den aktualiseres. Selskapet vil også være pådriver for disse prosessene.

Internasjonal skalering

Markedspotensialet for Hydra vil vokse i tiden fremover. Hydra teknologien er klargort for internasjonal skalering og gir unike forrutsetninger i et marked som er i sterk vekst.

Budsjett

2019 B E 2020 E 2021 E 2022
Sum inntekter 3 589 500 14 970 000 27 420 000 45 810 000
Sum forbruk innkjøpte råvarer 3 600 000 4 940 000 6 350 000 7 200 000
Sum innkjøp og tilvirkning 2 308 500 7 240 000 11 260 000 15 310 000
Sum driftskostnader 5 908 500 12 180 000 17 610 000 22 510 000
Driftsresultat -2 319 000 2 790 000 9 810 000 23 300 000

Kontakt oss:

Investorkontakt:

Marius Hermansen

Epost: marius@hydraglobe.com
Tlf: +47 41 91 85 32

Pressekontakt:
Alf Kristian Amundsen
Epost: aka@hydranorge.no
Tlf: +47 91 74 39 33