NOTES – sikrer god gjennomføring

Arbeid i nettbutikken og på handelsplattformen HYDRA™ ERP støttes av en unik funksjon som vi har valgt å kalle NOTES. NOTES er en innebygget kommunikasjonsfunksjon i HYDRA™ som styrer arbeidsprosesser, arbeidsfordeling og kvalitetskontroll.

NOTES inneholder altså funksjonalitet for oppgavestyring. Med NOTES kan du, medarbeiderne og kollegene virkelig ta fatt på arbeidsoppgavene på en god og strukturert måte.

Funksjonene i NOTES

I NOTES tildeler du oppgaver, setter tidsfrister for gjennomføring, skriver møtereferater, kommuniserer med medarbeidere og avholder videomøter. Med NOTES kan du kort sagt organiseree bedriftens internkommunikasjon. NOTES er bygget for å være en støttefunksjon til de arbeidsoppgavene bedriften utøver. Du vil til enhver tid kunne lese hvilke oppgaver som er under arbeid, hvem som har de forskjellige oppgavene, når de er ventet å være fullført, og hvilke av dem som nærmer seg fristen. I tillegg har NOTES mange flere spennende funksjoner, for eksempel for innkalling til internmøter.

Styring av tidsfrister og aktiv varsling

NOTES har innebygget varslingssystem med varsler på e-post og SMS. Dette betyr ganske enkelt at systemet aktivt vil sende påminnelser om gjenstående oppgaver til de blir lukket av den personen eller avdelingen som har fått tildelt oppgaven.

Eksempel på bruk av NOTES

Et godt eksempel på bruk av NOTES er PIM-arbeid og produktregistreringer. I mindre selskaper er det normalt bare én person som har ansvar for produkter. I større bedrifter er det flere personer og avdelinger som skal bidra når nye produkter opprettes, eller når eksisterende produkter skal oppdateres.

Arbeidsfordeling og ansvar – dele og samarbeide

Normalsituasjonen er at noen har ansvaret for opprettelse av produktet, noen skal legge inn tekster, andre har SEO-ansvaret, markedsavdelingen har kanskje ansvar for bilder og presentasjon, og salgsavdelingen skal sette prisene. Under slike forutsetninger er NOTES uvurderlig. Når en person har fullført sitt arbeid, markeres oppgaven som utført, og produktet videresendes da til den personen eller avdelingen som har ansvaret for å utføre neste oppgave.

HYDRA™ NOTES er et knutepunkt for dine arbeidsprosesser.

Siste hendelser
SEO – Komplett modul
HYDRA™ tar for seg alle nivåer av søkemotoroptimalisering (SEO) for å få deres nettbutikk til å prestere og sørge for at du skaffer deg den synligheten du trenger for å...
Les mer
Gjør returhåndteringen til en konkurransefordel
Les mer