Reduser kostnader og få mer fornøyde kunder med effektiv returhåndtering

Returer og bytte av varer koster varehandelen milliarder årlig, og undersøkelser viser at det går med store ressurser på tvers av avdelinger for å håndtere retur, bytte og kreditering til kunder. Kostnaden ved å håndtere en retur overstiger raskt 1000 kr, uavhengig av produktets opprinnelige verdi.

For kapitalvarer er dette et lite problem, men for raske salgsvarer er denne summen svært høy . Gode løsninger, automatiserte prosesser og samhandling på tvers av avdelingene i et digitalt økosystem skaper morgendagens vinnere. HYDRA™ er et viktig bidrag til dette.

"
Aktiv kundeservice er et valg. Effektiv kundeservice 
skaper ambassadører for din bedrift og gjør dere unike.

HYDRA™ er spesialist på retur, kreditering og bytte av varer

Aktiv varehandel krever gode løsninger for å ivareta kundeservice. Retur, krediteringer og bytte av varer er en daglig aktivitet og bør sees på som en mulighet for å skape et konkurransefortrinn og få flere fornøyde kunder. Løsningen vår inneholder en rekke viktige verktøy som gjør deg til en vinner.
I HYDRA™ er det fire grunnleggende metoder for kreditering og bytte av varer. Alle fire gir god etterrettelighet i hele verdikjeden – fra vareflyt til økonomiavstemming.

Effektiv returhåndtering reduserer bruk av interne resurser

Fra et ERP-ståsted ønsker vi at du skal redusere tidsbruken med returhåndtering til et minimum. Kravet til presisjon og oppfølging i kundeservicesituasjoner blir stadig viktigere, og da blir det utrolig viktig for den daglige driften med gode verktøy som håndterer situasjonene.

En retur i HYDRA™ kan gjennomføres på en av disse fire måtene:

 • Retur til lager
  Dette er en tradisjonell retur der verdien av varen legges tilbake på lager og blir avstemt med lagerverdi og økonomisystemet, med kreditnota til kunden og lukking av saken.
  Kreditnotaen vil kunne hentes opp på kundekortet i HYDRA, og kunden kan hente den opp på sin kundeprofil.
 • Kreditering uten å sette vare tilbake på lager (en ren kreditnota/kreditering).
  Dette er en kreditering av beløpet. Årsaken kan for eksempel være at kunden har fått feil pris, eller at du ønsker å kompensere kunden på grunn av andre forhold som skade på varen, for sen leveranse eller at feil vare er sendt kunden, men kunden aksepterer å beholde varen til en redusert pris. For denne typen krediteringer blir det generert en kreditnota, den avstemmes med økonomisystemet og vil komme frem på kundekortet for fremtiden. Denne verdien vil også påvirke bruttofortjenesten på ordren. Alt dette skjer uten at økonomiavdelingen trenger å være involvert. Kundeservice gjennomfører prosessen.
 • Bytte med varer tilbake på lager
  Byttefunksjonen i HYDRA™ er unik – den sørger for at du hele tiden kan holde følge med hvilken opprinnelig ordre byttingen av et produkt er knyttet til. Dette gir høy etterrettelighet og presisjon i byttehistorikken og i kundeservicesituasjoner. Du velger ganske enkelt hvilken ordre varen som skal byttes, tilhører, markerer varelinjen, huker av for bytte og søker opp produktet du avtaler at kunden skal ha. Du velger også om varen skal sendes umiddelbart til kunden uten krav om å motta kundens returvare, eller om sendingen av returvaren skal vente til kunden har returnert byttevaren og den er registrert inn på lager igjen. Da vil HYDRA™ automatisk gjøre klart for sending av varen til kunden. Er det forskjell i pris på det kunden har kjøpt opprinnelig, og prisen på varen kunden nå ønsker, Alle hensyn tas, slik at bruttomarginen endrer seg og rapportene blir korrekte i etterkant.
 • Bytte uten varer i retur fra kunde
  Denne metoden gir deg mulighet til fjerne valget om at en vare skal tilbake på lager. Dette betyr i praksis at dere avstår fra å motta varen i retur fra kunden. I mange tilfeller er returhåndtering inkludert fraktkostnader m.m. dyrere enn å sende kunden en helt ny vare. Hvem som kan gjøre dette, og når det kan skje, styres av deres interne rutiner for retur.
  Dette er en effektiv metode der kostnaden er forutsigbar og prosessen avsluttes med at varen sendes til kunden. Det hele avstemmes økonomisk med både betalingsinnløser, økonomisystem og lager, effekten blir færre spørsmål til kundeservice. Varens verdi og hyppigheten på returer avgjør normalt hva som lønner seg. Alt lagres på kundekortet og kundens egen kundeprofil.

HYDRAs™ velutviklede retur- og byttemodul fungerer i symbiose med HYDRAs™ digitale økosystem på tvers av avdelinger. For at du som HYDRA™-kunde skal ivareta kundenes behov og bli en vinner i ditt segment, er HYDRA™ opptatt av at kundene dine skal oppleve å bli godt ivaretatt.

Kompliserte funksjoner – enkelt oppsett

Siste hendelser
SEO – Komplett modul
HYDRA™ tar for seg alle nivåer av søkemotoroptimalisering (SEO) for å få deres nettbutikk til å prestere og sørge for at du skaffer deg den synligheten du trenger for å...
Les mer
Gjør returhåndteringen til en konkurransefordel
Les mer